Κρατικό Ωδείο

Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία Σπουδών
Φωτεινή Τζιμούρτη  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Διοικητικές Υπηρεσίες-Πολιτιστική Κληρονομιά & Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Δημήτρης Γιαννόπουλος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις-Δημόσιες Σχέσεις
Ράνια Μουντράκη This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιβλιοθήκη
Σμαρώ Αναγνωστοπούλου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γραμματεία Διοίκησης-Ταμείο
Άντα Αναγνωστούδη This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γραφείο Προσωπικού 
Γαλήνη Πετρίδου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γραφείο Προμηθειών-Λογιστήριο 
Αλέξανδρος Τυχάλας  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βοηθητικό Προσωπικό 

Ιωάννης Γιαντσούλης

Άννα Παλιούρα

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved