Κρατικό Ωδείο

Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία
Πετρίδου Γαλήνη
Τυχάλας Αλέξανδρος
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιβλιοθήκη
Αναγνωστοπούλου Σμαρώ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γραμματεία Σπουδών
Μουντράκη Ράνια
Τζιμούρτη Φωτεινή
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γραμματεία-Λογιστήριο
Αναγνωστούδη Ανδρομάχη This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Πολιτιστική κληρονομιά & Εκπαιδευτικά προγράμματα
Γιαννόπουλος Δημήτριος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βοηθητικό Προσωπικό
Γιαντσούλης Ιωάννης
Παλιούρα Άννα
 
copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved