Νέα & Εκδηλώσεις

05/10/2017 kratiko odio thessalonikis Πληροφορίες για επιτυχόντες εισαγωγικών εξετάσεων 2017-2018.

                      Πληροφορίες για επιτυχόντες εισαγωγικών εξετάσεων 2017-2018.                                            

-Η πρώτη χρονιά σπουδών είναι δοκιμαστική (σχολικό έτος 2017-2018).

-Οι εξετάσεις τον Ιούνιο του 2018 είναι υποχρεωτικές.

-Οι επιτυχόντες πρέπει να περάσουν από τη Γραμματεία για την εγγραφή τους 

 από 9-13 Οκτωβρίου 2017 τις ώρες 9.00-14.00.                                     

       Οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ έχουν υποχρέωση να τακτοποιήσουν την ΕΓΓΡΑΦΗ τους

          και  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

•        Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία)

•        Φωτοτυπία ταυτότητας (εφόσον  υπάρχει)   ή  πιστοποιητικό γέννησης

•        Δύο φωτογραφίες

•        Τίτλοι  σπουδών (Θεωρημένα αντίγραφα Πτυχίων και Διπλωμάτων (εφόσον υπάρχουν)

•        Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς

Επίσης

  • Για τους σπουδαστές Μελοδραματικής :Κατάθεση Πιστοποίησης επιπέδου τουλάχιστον των προαγωγικών εξετάσεων στην Ανωτέρα σχολή Μονωδίας

•           Πληροφορίες: 2310 510551, 2310 522157,  ώρες 9.00-14.00 ,www.odiokrat.gr

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved