03/07/2020   Προκήρυξη Πρόσληψης 6 Ωρομίσθιων ως καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ.
krat favicon

Αίτηση | Προκήρυξη 

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά την τακτική συνεδρίαση αρ. 16 στις 29-6-20 και σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./52/42998/29-4-20 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Έξι  (6) θέσεις ωρομίσθιων καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων K.Ω.Θ. 2020-2021. Η δαπάνη που προκαλείται και ειδικότερα η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της θέσης που θα πληρωθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.

Αναλυτικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

6 (ΕΞΙ) ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  (1) ΜΙΑΣ       ΘΕΣΕΩΣ ΜΕ Ν 1943/1991

Μία (1) θέση Μουσικολόγου, ο οποίος θα απασχοληθεί στη Βιβλιοθήκη του ΚΩΘ υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και την ερευνητική δραστηριότητα καθηγητών, σπουδαστών και κάθε ενδιαφερόμενου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  (5) ΠΕΝΤΕ  ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ Ν 1958/1991

Δύο (2) θέσεις καθηγητών Βιόλας

Δύο (2) θέσεις καθηγητών Τρομπέτας 

Μία (1) θέση καθηγητή Θεωρητικών

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δίπλωμα ειδικότητας του διδασκόμενου μαθήματος αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

ή

Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με την αντίστοιχη ειδίκευση ή ισότιμος αντίστοιχος τίτλος ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής

ή

Δίπλωμα Σύνθεσης ή Πτυχίο Φυγής για τη θέση των Θεωρητικών και Πενταετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά τη λήψη του οικείου τίτλου σπουδών (διπλώματος) ή πενταετής τουλάχιστον ευδόκιμη καλλιτεχνική δραστηριότητα, η οποία να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα παραστατικά. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με απλή εξουσιοδότηση, από 6-7-20 μέχρι και 17-7-20 από τις 9:00 – 14:00.

Μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Φράγκων 15

54625 Θεσσαλονίκη

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής που φέρει ο φάκελος ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΩΘ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www.odiokrat.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ω.Θ. και έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ω.Θ.

Γεώργιος Κωνσταντινίδης

15/07/2021   Προκήρυξη Πρόσληψης 5 Ωρομίσθιων ως καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ.

Αίτηση Pdf | Αίτηση docx

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά την τακτική συνεδρίαση αρ. 17 στις 12-7-21 και σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 41 /18199/10-5-21 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πέντε (5) θέσεις ωρομίσθιων καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων K.Ω.Θ. 2021-2022. Η δαπάνη που προκαλείται και ειδικότερα η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της θέσης που θα πληρωθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.

Αναλυτικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

5 (ΠΕΝΤΕ) ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 

• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (5) ΠΕΝΤΕ
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ Ν 1958/1991
Δύο (2) θέσεις καθηγητών Βιόλας
Δύο (2) θέσεις καθηγητών Τρομπέτας
Μία (1) θέση καθηγητή Θεωρητικών

 

AΠΑITOYMENA ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ

1)Δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. Ωδείο της Ελλάδας ή αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού (για τις ειδικότητες όπου ο ανώτερος τίτλος σπουδών ορίζεται με πτυχίο γίνεται δεκτό το πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας).
ή
Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας της Ελλάδας .

ή
Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του εξωτερικού.
ή
Δίπλωμα Σύνθεσης ή Πτυχίο Φυγής για τη θέση των Θεωρητικών.

2)Πενταετής (5ετής) τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά τη λήψη του οικείου τίτλου σπουδών (διπλώματος) σε αντίστοιχο μουσικό ίδρυμα (Ωδείο) ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ή
πενταετής (5ετής) τουλάχιστον ευδόκιμη καλλιτεχνική δραστηριότητα, η οποία να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα παραστατικά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με απλή εξουσιοδότηση, από 19-7-21 μέχρι και 30-7-21 από τις 9:00 – 14:00.

Μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Φράγκων 15
54625 Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής που φέρει ο φάκελος ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΩΘ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη.

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www.odiokrat.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ω.Θ. και έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ω.Θ.

 

 

Γεώργιος Κωνσταντινίδης

 
05/11/2019 kratiko odio thessalonikis
Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων 2019-2020

 Πρόγραμμα Pdf | Πρόγραμμα Word

*Οι υποψήφιοι  οφείλουν να  προσέλθουν στο Ωδείο λίγο νωρίτερα από την  καθορισμένη ώρα εξέτασής  τους!

-Στον πίνακα ανακοινώσεων θα υπάρχουν καταστάσεις με τα ονόματα των υποψηφίων ανά όργανο σύμφωνα με τις αιτήσεις ( από 7/11/2019)

-Ενδέχεται η επιτροπή να ακούσει μέρος του προγράμματος του κάθε υποψηφίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ   

ΜΑΘΗΜΑ

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

 

9.00

ΑΡΜΟΝΙΑ Α΄  έτος ειδικό

Σολφέζ Γ΄ (προφορικά

Ντικτέ Γ΄ (γραπτά)

Θεωρία Γ (γραπτά)

Κατάσταση αλφαβητικά Αρμονίας ειδικού

 

10.30

ΦΟΥΓΚΑ Α΄ έτος (γραπτά)

 

10.30

ΣΥΝΘΕΣΗ Α΄ έτος (γραπτά)

 

10.30

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ  Α΄ έτος ειδικό (γραπτά)

 

 

11.00

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Κατάσταση  βυζαντινής αλφαβητικά

 

15.00

ΤΡΟΜΠΕΤΑ

Κατάσταση Τρομπέτας αλφαβητικά

 

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

14.00

ΟΜΠΟΕ

Κατάσταση Όμποε  αλφαβητικά

 

 

15.45

 

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

Κατάσταση κλαρινέτου αλφαβητικά

 

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

 

 

17.45

ΦΛΑΟΥΤΟ

(Από Αναγν εως και Λουδοβ)

Κατάσταση Φλάουτου αλφαβητικά

 

19.45

ΦΛΑΟΥΤΟ

(από Μαρκ εως και Χοχ)

Κατάσταση Φλάουτου αλφαβητικά

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

17.00

ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

για τους επιτυχόντες

στην Αρμονία, Αντίστιξη , Φούγκα

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

 

10.30

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Κατωτέρας

 (από Αμπρ ως  &  Βληγ)

κατάσταση πιάνου Κατωτέρας

 

11.45

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Κατωτέρας

 (από Γκαν ως &  Δελησ)

κατάσταση πιάνου Κατωτέρας

 

 

13.00

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Κατωτέρας

 (από Khan, Καλ  ως &  Κατσ)

κατάσταση πιάνου Κατωτέρας

 

16.00

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Κατωτέρας

 (από Κουντ  ως &  Σαλ)

κατάσταση πιάνου Κατωτέρας

 

17.15

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Κατωτέρας

 (από Σεσ  ως & Τοψ)

κατάσταση πιάνου Κατωτέρας

 

18.30

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Κατωτέρας

 (από Τριαν  ως &  Χατσ)

κατάσταση πιάνου Κατωτέρας

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

 

 

10.30

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Μέσης

 (από Δελ ως & Μπιν)

κατάσταση πιάνου Μέσης

 

11.45

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Μέσης

 (από Νικ ως & Πολ)

κατάσταση πιάνου Μέσης

 

13.00

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Μέσης

 (από Πουλ ως & Τσατσ)

κατάσταση πιάνου Μέσης

 

16.00

ΒΙΟΛΑ

 

 

 

 

17.30

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

Κατάσταση βιολοντσέλου (αλφαβητικά)

 

18.30

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

Κατάσταση κοντραμπάσου (αλφαβητικά)

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

 

 

10.30

 

 

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Ανωτέρας-Διπλώματος

 (από Α ως & Καμεν)

κατάσταση πιάνου Ανωτέρας-Διπλώματος

 

13.00

ΠΙΑΝΟ επίπεδο Ανωτέρας-Διπλώματος

 (από Πεπων ως & Χατζην)

κατάσταση πιάνου Ανωτέρας-Διπλώματος

 

 

17.00

ΜΟΝΩΔΙΑ 1Η ΜΕΡΑ

(Από Βαρβαρ εως και Μπιμ)

Κατάσταση Μονωδίας αλφαβητικά

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

13.30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

 

15.00

ΒΙΟΛΙ επίπεδο Κατωτέρας

Κατάσταση βιολιού Κατωτέρας (αλφαβητικά)

 

16.00

ΒΙΟΛΙ επίπεδο Μέσης

Κατάσταση βιολιού Μέσης (αλφαβητικά

 

 

 

18.00

ΒΙΟΛΙ επίπεδο Ανωτέρας-Διπλώματος

Κατάσταση βιολιού Ανωτέρας (αλφαβητικά)

 

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

13.00

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

(α΄ φάση)  15’  κάθε υποψήφιος

(β΄ φάση)   15΄ κάθε υποψήφιος

 

 

16.00

ΜΟΝΩΔΙΑ 2Η  ΜΕΡΑ

(Από Μπιμ εως και Χοροζ)

Κατάσταση Μονωδίας αλφαβητικά

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

                                           ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ    2019-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου

 

9.30

Σολφέζ* όλα τα έτη  προφορικά

Μετά το τέλος των προφορικών εξετάσεων θα ακολουθήσουν τα γραπτά

σε συνεννόηση με τους καθηγητές της επιτροπής

**Η  παρουσία όλων απαραίτητη

Όσοι δεν εμφανιστούν εγγράφονται  αυτόματα

στο Α΄ έτος Θεωρία-Σολφέζ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου

 

Αρμονία υποχρεωτικό Α΄, Β΄ προφορικά 

Την επόμενη Σολφέζ

 

Αρμονία υποχρεωτικό Α΄, Β΄  γραπτά

Την επόμενη Σολφέζ

 

Ιστορία Μουσικής Α΄  γραπτά

Μετά την Αρμονία

 

Μορφολογία Α΄ γραπτά

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ

Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών