Τσούγκρας Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1966.

Σπούδασε πιάνο, ακορντεόν και θεωρητικά στο Ελληνικό Ωδείο Βόλου (τάξη Μπ. Κεχαϊδη).

Συνέχισε τις μουσικές σπουδές του στη Θεσσαλονίκη (πτυχίο αντίστιξης, φούγκας και δίπλωμα σύνθεσης στην τάξη του Χρήστου Σαμαρά).

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, στο οποίο και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στον τομέα της μουσικής ανάλυσης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μουσικής ανάλυσης και σύνθεσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τους Χρ. Σαμαρά, Θ. Αντωνίου, F. Lerdahl, J. Kramer, Tr. Murail και άλλους.

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, της ESCOM (European Society for the Cognitive Sciences of Music), της SMT (Society for Music Theory) και της ΕΕΜΕ (Ελληνική ΄Ενωση για τη Μουσική Εκπαίδευση).

Σιέμπης Κώστας

Γεννήθηκε στη Φλώρινα.

Πήρε όλα τα πτυχία Θεωρητικών, δίπλωμα Σύνθεσης και Βυζαντινής Μουσικής

Διδάσκει Σύνθεση και Ανώτερα Θεωρητικά στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Αρμονική και Μορφολογική Ανάλυση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Συνέγραψε βιβλία Αρμονίας και Αναλύσεων.

Συνέθεσε έργα για μικρά και μεγάλα ορχηστικά σύνολα που έχουν ερμηνευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Ανώτερα  Θεωρητικά

kratiko odio thessalonikis

Πρόγραμμα Σπουδών

ΣΥΝΘΕΣΗ - 1ο Έτος, Εξάμηνο Α
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Εισαγωγή στη
Συνθετική
Διαδικασία Ι
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές - ρεύματα του 20ου αιώνα
(μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και
παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης:
Το μουσικό υπόβαθρο της μουσικής του 19ου αιώνα.
Περιγραφή
ιστορικών
ρευμάτων -
τάσεων που
αλληλοεπιδρούν
με το χώρο
της σύνθεσης Ι
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές - ρεύματα του 20ου αιώνα
(μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και
παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης:
Το μουσικό υπόβαθρο της μουσικής του 19ου αιώνα.
Στοιχεία
σύνθεσης Ι
2/εβδομάδα Παρουσιάζονται τα αρχικά στοιχεία της σύνθεσης,
όπως μοτίβα, φράσεις, περίοδοι.
Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Στοιχεία
σύνθεσης Ι
2/εβδομάδα Παρουσιάζονται τα αρχικά στοιχεία της σύνθεσης,
όπως μοτίβα, φράσεις, περίοδοι.
Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη,
πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης.
Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ -
Η πρώτη
προσέγγιση
του χώρου
των Η/Υ
2/15ήμερο Γίνεται περιγραφή των δυνατοτήτων του Η/Υ, της δομής του,
του τρόπου λειτουργίας του και
προϊδεάζονται οι μαθητές για τη χρήση του στη συνθετική διαδικασία.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων -
προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση.
Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα
θέμα ελεύθερης επιλογής π.χ. ένα συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα)
εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
ΣΥΝΘΕΣΗ - 1ο Έτος, Εξάμηνο B
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Εισαγωγή στη
Συνθετική
Διαδικασία ΙI
2 / εβδομάδα Συνέχεια της περιγραφής της συνθετικής διαδικασίας.
Ανάλυση της δημιουργικής διάθεσης,
συνειδητές και ασυνείδητες δομές σύνθεσης, χώροι έμπνευσης,
παραδείγματα μεγάλων συνθετών,
καθορισμός προσανατολισμών δημιουργίας.
Περιγραφή
ιστορικών
ρευμάτων -
τάσεων που
αλληλοεπιδρούν
με το χώρο
της σύνθεσης ΙI
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές - ρεύματα του 20ου αιώνα
(μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και
παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης:
Πέρα από την τονικότητα: από το 1900 έως τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο.
Στοιχεία
σύνθεσης ΙI
2 / εβδομάδα Παρουσιάζονται μεγαλύτερες δομές σύνθεσης.
Περιγράφονται περιληπτικά παραδοσιακές φόρμες και
εντοπίζονται οι νέοι τρόποι προσέγγισής τους.
Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / εβδομάδα Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη,
πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης.
Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ -
Γνωριμία με το
Περιβάλλον των
Μουσικών
Προγραμμάτων
2 / 15ήμερο Γίνεται περιγραφή των προγραμμάτων μουσικής που διευκολύνουν
στη σύνθεση και στη δημιουργία ηλεκτρονικής παρτιτούρας.
Πρώτη προσέγγιση των Giga Sampler, Cakewalk, Encore,
Finale, Sibelius, MidiScan.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων -
προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση.
Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα
ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα)
και εξασκείται στην έρευνα,
στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Κύκλος
διαλέξεων
2 διαλέξεις Οι σπουδαστές παρακολουθούν διαλέξεις από προσκεκλημένους
ομιλητές που αναλύουν ειδικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα
στη σύνθεση (π.χ. αναλύσεις έργων συνθετών από τους ίδιους
τους συνθέτες, τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο
της μουσικής,νέες τεχνικές γραφής - οργάνων, κλπ)
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό

Ανώτερα  Θεωρητικά

kratiko odio thessalonikis

Πρόγραμμα Σπουδών

ΣΥΝΘΕΣΗ - 2ο Έτος, Εξάμηνο Α
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Η Επανάσταση
της Ατονικότητας -
Νέες Τονικότητες -
Άλλα Ευρωπαϊκά
Ρεύματα
2 / εβδομάδα Αναφορές στα έργα των Schoenberg - Webern - Berg, Stravinsky - Bartok - Ρωσία: Rachmaninov και άλλοι - Ιταλία: οι Φουτουριστές, Τσεχία: Janacek- Ουγγαρία: Kodaly, Σκανδιναβία: Sibelius και Nielsen, Γαλλία: Ravel.
Ανάλυση
Έργων Ι
2 / 15ήμερο Αναλύονται χαρακτηριστικά έργα από τα βασικότερα στιλ του 20ου αιώνα. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Στοιχεία
Σύνθεσης ΙΙΙ
2 / εβδομάδα Περιγράφονται δομικά στοιχεία για σύνθεση μουσικής δωματίου. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οργάνων και οι συνδυασμοί τους. Περιγράφεται η εξειδικευμένη σημειογραφία. Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ -
Αναλυτική
Περιγραφή
των Προγραμμάτων
Παραγωγής
Ηλεκτρονικής
Παρτιτούρας Ι
2 / 15ήμερο Γίνεται εκμάθηση (βήμα- βήμα) των προγραμμάτων μουσικής που διευκολύνουν στη σύνθεση και στη δημιουργία ηλεκτρονικής παρτιτούρας, ENCORE.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Γίνεται περιγραφή των δυνατοτήτων του Η/Υ, της δομής του, του τρόπου λειτουργίας του και προϊδεάζονται οι μαθητές για τη χρήση του στη συνθετική διαδικασία.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων - προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Σεμινάριο -
Συναυλία
1 συναυλία Οργανώνεται σεμινάριο σύνθεσης διάρκειας 2- 3 ημερών. Οι σπουδαστές προετοιμάζονται γράφοντας έργα για να παρουσιαστούν στο σεμινάριο. Τα πιο ολοκληρωμένα έργα παρουσιάζονται σε συναυλία στο τέλος του σεμιναρίου σε συνεργασία με τα διαθέσιμα σύνολα του Ωδείου.
ΣΥΝΘΕΣΗ - 2ο Έτος, Εξάμηνο B
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Ο νεοκλασικισμός
και το
δωδεκάφθογγο
σύστημα
2 / εβδομάδα Αναλύονται το 'νέο πνεύμα' στη Γαλλία, Satie, οι Έξι, Poulenc, Milhaud, Honegger, Stravinsky, Bartok, Schoenberg, Webern, Berg.
Ανάλυση
έργων ΙΙ
2 / 15ήμερο Αναλύονται χαρακτηριστικά έργα από τα βασικότερα στιλ του 20ου αιώνα. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Περιγραφή
Ιστορικών
Ρευμάτων
-Τάσεων
που Αλληλεπιδρούν
με το Χώρο
της Σύνθεσης ΙΙΙ
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές - ρεύματα του 20ου αιώνα (μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης: Ανακατασκευή και νέα συστήματα ανάμεσα στον 1ο και στο 2ο Παγκόσμιο πόλεμο.
Στοιχεία
σύνθεσης ΙV
2 / εβδομάδα Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οργάνων και οι συνδυασμοί τους σε ορχηστρικά σύνολα. Περιγράφεται η εξειδικευμένη σημειογραφία. Δίνονται παραδείγματα ενορχήστρωσης από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ -
Αναλυτική
περιγραφή των
προγραμμάτων MIDI
και sequencing
2 / 15ήμερο Περιγράφονται το πρωτόκολλο MIDI και τα προγράμματα Giga Sampler και Cakewalk
Κύκλος
Διαλέξεων
2 διαλέξεις Οι σπουδαστές παρακολουθούν διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές που αναλύουν ειδικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη σύνθεση (π.χ. αναλύσεις έργων συνθετών από τους ίδιους τους συνθέτες, τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της μουσικής, νέες τεχνικές γραφής- οργάνων, κλπ)
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων - προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό
Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών