Ανώτερα  Θεωρητικά

kratiko odio thessalonikis

Πρόγραμμα Σπουδών

ΣΥΝΘΕΣΗ - 3ο Έτος, Εξάμηνο Α
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Ολοκληρωτικός
Σειραϊσμός -
το Τυχαίο -
Αόριστο -
Πρωτοπορίες
στη Φόρμα
και στην Υφή
της Μουσικής
2 / εβδομάδα Αναλύονται: Η μεταπολεμική συνθετική διάθεση - Η σειραική επανάσταση στη Γαλλία: Messiaen & Boulez- Σειραϊσμός στη Γερμανία: Stockhausen- Αμερικανικός σειραϊσμός: Babbitt - Ο σειραϊσμός και ο Stravinsky- Ο Cage και οι άλλοι αμερικανοί - Από τη στικτή γραφή (pointillism) στη σύνθεση των ομάδων (group composition)- Ηχοχρωματική μουσική - Στοχαστική μουσική - Ligeti - Berio, Lutoslawski
Περιγραφή
Ιστορικών
Ρευμάτων-
Τάσεων που
Αλληλεπιδρούν
με το Χώρο
της Σύνθεσης IV
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές - ρεύματα του 20ου αιώνα (μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης: Πρωτοπορία και κατακερματισμός: από το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο στο σήμερα
Ανάλυση
Έργων ΙΙΙ
2 / 15ήμερο Αναλύονται χαρακτηριστικά έργα από τα βασικότερα στιλ του 20ου αιώνα. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ -
Αναλυτική
Περιγραφή των
Προγραμμάτων
Παραγωγής
Ηλεκτρονικής
Παρτιτούρας ΙΙ
2 / 15ήμερο Γίνεται
εκμάθηση
(βήμα- βήμα)
των προγραμμάτων
μουσικής που
διευκολύνουν
στη σύνθεση
και στη δημιουργία
ηλεκτρονικής
παρτιτούρας,
FINALE.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων - προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων - προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Σεμινάριο -
Συναυλία
1 συναυλία Οργανώνεται σεμινάριο σύνθεσης διάρκειας 2 - 3 ημερών. Οι σπουδαστές προετοιμάζονται γράφοντας έργα για να παρουσιαστούν στο σεμινάριο. Τα πιο ολοκληρωμένα έργα παρουσιάζονται σε συναυλία στο τέλος του σεμιναρίου σε συνεργασία με τα διαθέσιμα σύνολα του Ωδείου.
ΣΥΝΘΕΣΗ - 3ο Έτος, Εξάμηνο B
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Ο νέος
Πλουραλισμός-
Επιστροφή
στην Απλότητα:
Μμινιμαλισμός
και
Νέα Τονικότητα
2 / εβδομάδα Αναλύονται: Η μετασειραική εποχή - Αναφορές και Collage-Jazz και φολκλορικές επιδράσεις- Ethnik μουσική - Μινιμαλισμός - Η εκ νέου ανακάλυψη της τονικότητας - Μικροτονικότητα
Η Ελληνική Σχολή -
Βυζαντινές και
Δημοτικές
Επιρροές
2 / 15ήμερο Περιγράφεται το έργο σημαντικών ελλήνων συνθετών (Σκαλκώτας, Χρήστου, Ξενάκης, Αντωνίου κλπ) και ανιχνεύονται τα ελληνικά χαρακτηριστικά στον τρόπο επεξεργασίας και ανάπτυξης του συνθετικού υλικού
Η Ελληνική Σχολή -
Βυζαντινές και
Δημοτικές Επιρροές
2 / 15ήμερο Περιγράφεται το έργο σημαντικών ελλήνων συνθετών (Σκαλκώτας, Χρήστου, Ξενάκης, Αντωνίου κλπ) και ανιχνεύονται τα ελληνικά χαρακτηριστικά στον τρόπο επεξεργασίας και ανάπτυξης του συνθετικού υλικού
Ανάλυση
Έργων ΙV
2 / 15ήμερο Αναλύονται χαρακτηριστικά έργα από τα βασικότερα στιλ του 20ου αιώνα. Χρήση οπτικοακουςτικών μέσων.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ
- Αναλυτική
Περιγραφή των
Προγραμμάτων
Παραγωγής
Ηλεκτρονικής
Παρτιτούρας ΙΙ
2 / 15ήμερο Γίνεται εκμάθηση (βήμα-βήμα) των προγραμμάτων μουσικής που διευκολύνουν στη σύνθεση και στη δημιουργία ηλεκτρονικής παρτιτούρας, SIBELIUS, MIDI SCAN.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων - προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια Τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Κύκλος
Διαλέξεων
2 διαλέξεις Οι σπουδαστές παρακολουθούν διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές που αναλύουν ειδικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη σύνθεση (π.χ. αναλύσεις έργων συνθετών από τους ίδιους τους συνθέτες, τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της μουσικής, νέες τεχνικές γραφής - οργάνων, κλπ)
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό

Ανώτερα  Θεωρητικά

kratiko odio thessalonikis

Πρόγραμμα Σπουδών

ΣΥΝΘΕΣΗ - 4ο Έτος, Εξάμηνο Α
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Η Μουσική και
ο Περιβάλλων
Χώρος
2 / εβδομάδα Αναλύονται: Νέες προσεγγίσεις στη γλώσσα -
Επεκτάσεις στο μουσικό θέατρο -
πολυμέσα - παραδοσιακή όπερα -
Η καταπάτηση της πραγματικότητας -
Μουσική περιβάλλοντος -
Μουσική και πολιτική
Ανάπτυξη της
Τεχνολογίας:
Concrete και
Ηλεκτρονική
Μουσική
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές-ρεύματα του 20ου αιώνα
(μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά)
και παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης.
Μουσική
για film,
TV-
Multimedia
2 / εβδομάδα Παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες και
οι τρόποι σύνδεσης μουσικής σκέψης και
δημιουργίας με την κίνηση της εικόνας.
Δίνονται παραδείγματα από γνωστούς συνθέτες του είδους
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη,
πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης.
Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική και
Η/Υ-
Επεξεργασία
του Ήχου
στον Η/Υ
2 / 15ήμερο Ανάλυση και επεξεργασία του ήχου στον Η/Υ με τη χρήση
εξειδικευμένων προγραμμάτων(CoolEdit Pro, Wavelab).
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων -
προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση.
Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα
ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια Τεχνοτροπία, μία φόρμα) και
εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Σεμινάριο-
Συναυλία
1 συναυλία Οργανώνεται σεμινάριο σύνθεσης διάρκειας 2- 3 ημερών.
Οι σπουδαστές προετοιμάζονται γράφοντας έργα για να παρουσιαστούν
στο σεμινάριο.
Τα πιο ολοκληρωμένα έργα παρουσιάζονται σε συναυλία στο τέλος
του σεμιναρίου σε συνεργασία με τα διαθέσιμα σύνολα του Ωδείου.
ΣΥΝΘΕΣΗ - 4ο Έτος, Εξάμηνο B
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Η Μουσική
του Σήμερα
2 / εβδομάδα Αναλύονται: Η τρέχουσα μουσική σκηνή -
Ο πολιτισμός του μουσικού πλουραλισμού -
Η σημερινή μουσική παράδοση-
Η κοινωνία της ανοιχτής πληροφόρησης.
Προσδιορισμός
του Προσωπικού
Στιλ
2 / εβδομάδα Γίνεται προσπάθεια αδρού καθορισμού του προσωπικού στιλ του
κάθε μαθητή σύμφωνα με τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη,
πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης.
Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Τελικό
εργαστήριο:
Προετοιμασία
τελικού
φακέλου
έργων -
εργασιών
1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αυτό αποσκοπεί στην προετοιμασία των μαθητών
στην υποβολή του τελικού φακέλου έργων και εργασιών τους,
για τις εξετάσεις αποφοίτησής τους.
Κύκλος
Διαλέξεων
Τελική Διάλεξη Η διάλεξη αυτή στοχεύει στην ενημέρωση των σπουδαστών
για την εξέλιξή τους μετά την αποφοίτησή τους.
Παρουσιάζονται δυνατότητες επέκτασης σπουδών, διαγωνισμοί,
φεστιβάλ, ενώσεις - σύλλογοι,
πιθανοί χώροι επαγγελματικής δραστηριοποίησης.
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό

Χατζηλεοντιάδης Λεόντιος

Γεννήθηκε το 1966 στην Καστοριά.

Είναι κάτοχος Πτυχίων: Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Ενοργάνωσης (1984-1990, Άριστα - καθ. Δ. Αθανασιάδης, Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης).

Διπλωμάτων:

 • Κλασικής Κιθάρας (1993, Άριστα παμψηφεί με Α΄ Βραβείο - καθ. Φ. Μπαξές, Μ.Ω.Θ.),
 • Σύνθεσης (1994-1998, Άριστα παμψηφεί με Α΄ Βραβείο - καθ. Θ. Αντωνίου, Μ.Ω.Θ.),
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (1989),
 • Διδακτορικού Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ., με ειδίκευση στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (1997),
 • Διδακτορικού Διπλώματος στη Σύνθεση (2004, Πανεπιστήμιο του York Αγγλίας, καθ. David Blake).

Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.,

Παράλληλα διδάσκει σύνθεση στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Μέχρι σήμερα έχει γράψει 69 μουσικές συνθέσεις και

έχει βραβευτεί 6 φορές.

Από το 1993 είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και από το Μάρτιο του 2001 είναι μέλος του Δ.Σ. της.

Έργα του έχουν παιχτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συνθετικές του κατευθύνσεις προδιαγράφονται από ερεθίσματα βασισμένα στην πολυπλοκότητα της νόησης (έργα δομημένα σε μαθηματικές θεωρίες), αλλά και στην απλότητα της αυθόρμητης έκφρασης.

Σιέμπης Κώστας

Γεννήθηκε στη Φλώρινα.

Πήρε όλα τα πτυχία Θεωρητικών, δίπλωμα Σύνθεσης και Βυζαντινής Μουσικής

Διδάσκει Σύνθεση και Ανώτερα Θεωρητικά στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Αρμονική και Μορφολογική Ανάλυση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Συνέγραψε βιβλία Αρμονίας και Αναλύσεων.

Συνέθεσε έργα για μικρά και μεγάλα ορχηστικά σύνολα που έχουν ερμηνευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών