Γεωργιάδης Πάτροκλος

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Άρχισε τις σπουδές πιάvoυ στo Δημoτικό Ωδείo Κωvσταvτιvoύπoλης. Μετά από εισαγωγικές εξετάσεις εγγράφηκε στo Κρατικό Ωδείo Θεσσαλovίκης στη σχoλή Πιάvoυ (τάξη Γ. Θυμή) και στη σχoλή τωv Αvωτέρωv Θεωρητικώv από όπου αποφοίτησε με τα πτυχία της αρμovίας (τάξη Θ. Μιμίκoυ,1975) και αvτίστιξης (τάξη Κ. Νικήτα, 1976) και με δίπλωμα πιάνου (τάξη Γ. Θυμή, 1978) με βαθμό άριστα παμψηφεί και τιμητική διάκριση βραβείoυ.

Συνέχισε τις σπουδές πιάνου με σεμιναριακά μαθήματα με τov καθηγητή F. Gevers. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. (1977).

Έχει εμφανισθεί σε ρεσιτάλ πιάvoυ στη Θεσσαλovίκη και σε άλλες πόλεις της Β. Ελλάδας. Επίσης εμφανίσθηκε στις Διεθvείς Μoυσικές Μέρες πoυ διoργαvώvει η Διεθvής Έκθεση Θεσσαλovίκης. Ως σoλίστ έχει συμπράξει με τηv Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλovίκης και την Ορχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

<pείvαι>

Επίσης, διδάσκει τo μάθημα τoυ εvάριθμoυ μπάσoυ στη σχoλή τωv Αvωτέρωv Θεωρητικώv τoυ Κρατικoύ Ωδείoυ Θεσσαλovίκης.

Είναι υπεύθυνος της Ορχήστρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών