Νέα & Εκδηλώσεις

12/07/2017 chrordistis Συνοπτικός διαγωνισμός επισκευών μουσικών οργάνων στο Κ.Ω.Θ. προϋπολογισμού 55.000,00 €. με Φ.Π.Α.

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου επισκευών μουσικών οργάνων συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Docx

  
copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved