'Αλλες   Σχολές

kratiko odio thessalonikis

Απολυτήριες

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - Πτυχιακές Εξετάσεις
Μια αργή Δοξολογία
Έναν Πολυέλαιο
Χερουβικό Θ.Φωκαέα
Κοινωνικό Κυριακών Ιωάννου Πρωτοψάλτου
Αργό Ιδιόμελο Μ.Τεσσαρακοστής Ιακώβου
Πρωτοψάλτου
«Τον Δεσπότην και Αρχιερέαν» Ιωάννου Κουκουζέλη
«Ήδη Βάπτεται Κάλαμος» Ιακώβου Πρωτοψάλτου
«Αναστάσεως ημέρα» Χρυσάφου του Νέου
Έναν στίχο από το αργό «Θεοτόκε Παρθένε» του Πέτρου Μπερεκέτη.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - Διπλωματικές Εξετάσεις
Δοξαστικό Πολυελαίου «Δούλοι Κύριον» του Πέτρου Λαμπαδαρίου
Χερουβικό Κων/νου Πρωτοψάλτου
Καλοφωνικός Ε ιρμός «΄Ανωθεν οι Προφήται» Ιωάννου Κουκουζέλη
από τη συλλογή Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Κράτημα από τη συλλογή Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Στίχος από τα Μέγιστα Ανοιξαντάρια Ιωάννου Κουκουζέλη
Κοινωνικό Δεσποτικών - θεομητορικών εορτών
Εωθινό ή Θεοτοκίο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Δοξαστικό του Ενιαυτού του Πέτρου Λαμπαδαρίου
Τροπάριο της Κασσιανής του Πέτρου Λαμπαδαρίου σε αργό μέλος
Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών