Κρατικό Ωδείο

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης άρχισε τη λειτουργία της το Μάρτιο του 1987 με βάση την προϋπάρχουσα συλλογή (4000 τίτλους έντυπου/οπτικοακουστικού υλικού).

Σήμερα η συλλογή περιλαμβάνει 13500 τόμους βιβλίων, παρτιτούρων και περιοδικών, - προσπαθώντας να καλύψει κατά το δυνατόν όλα τα θέματα της μουσικής - ποικίλο οπτικοακουστικό καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό, το οποίο συγκεντρώνει και αναπτύσσει προκειμένου να αξιοποιήσει για την προβολή της μουσικής φυσιογνωμίας της πόλης και της περιοχής γενικότερα.

Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαχέει την πληροφορία, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών. Για το σκοπό αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τεχνολογική ανάπτυξη και συμμετέχει στις νέες μεθόδους πληροφόρησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας(ΚτΠ).

Εισάγονται νέα εργαλεία έρευνας και πρόσβασης (ψηφιοποίηση, ευρετήρια), τεχνολογικές καινοτομίες και εξελιγμένες υπηρεσίες που στηρίζονται στο ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό και στο Διαδίκτυο. Η χρήση νέων τεχνολογιών στην βιβλιοθηκονομική τεκμηρίωση της ήδη υπάρχουσας και συνεχώς εμπλουτιζόμενης έντυπης συλλογής, η δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου, η παραγωγή ψηφιακών τεκμηρίων, η συστηματική αναδρομική ψηφιοποίηση έντυπου και αρχειακού υλικού αποτελούν τη βασικότερη μέριμνα και δραστηριότητα της βιβλιοθήκης μας.

Σκοπός μας να δρομολογήσουμε νέες στρατηγικές και μεθόδους που θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση στον τομέα της μουσικής, και να προσελκύσουμε ένα νέο κοινό μέσα από τις συλλογές μας, μέσω σύγχρονων επικοινωνιακών δράσεων.

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved