Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης άρχισε τη λειτουργία της το Μάρτιο του 1987 με βάση την προϋπάρχουσα συλλογή (4000 τίτλους έντυπου/οπτικοακουστικού υλικού).

Σήμερα η συλλογή περιλαμβάνει 13500 τόμους βιβλίων, παρτιτούρων και περιοδικών, - προσπαθώντας να καλύψει κατά το δυνατόν όλα τα θέματα της μουσικής - ποικίλο οπτικοακουστικό καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό, το οποίο συγκεντρώνει και αναπτύσσει προκειμένου να αξιοποιήσει για την προβολή της μουσικής φυσιογνωμίας της πόλης και της περιοχής γενικότερα.

Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαχέει την πληροφορία, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών. Για το σκοπό αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τεχνολογική ανάπτυξη και συμμετέχει στις νέες μεθόδους πληροφόρησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας(ΚτΠ).

Εισάγονται νέα εργαλεία έρευνας και πρόσβασης (ψηφιοποίηση, ευρετήρια), τεχνολογικές καινοτομίες και εξελιγμένες υπηρεσίες που στηρίζονται στο ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό και στο Διαδίκτυο. Η χρήση νέων τεχνολογιών στην βιβλιοθηκονομική τεκμηρίωση της ήδη υπάρχουσας και συνεχώς εμπλουτιζόμενης έντυπης συλλογής, η δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου, η παραγωγή ψηφιακών τεκμηρίων, η συστηματική αναδρομική ψηφιοποίηση έντυπου και αρχειακού υλικού αποτελούν τη βασικότερη μέριμνα και δραστηριότητα της βιβλιοθήκης μας.

Σκοπός μας να δρομολογήσουμε νέες στρατηγικές και μεθόδους που θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση στον τομέα της μουσικής, και να προσελκύσουμε ένα νέο κοινό μέσα από τις συλλογές μας, μέσω σύγχρονων επικοινωνιακών δράσεων.

Κρατικό Ωδείο

kratiko odeio thessalonikis

Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών