Κρατικό Ωδείο

kratiko odio thessalonikis

Σπουδές

Στα Προγράμματα σπουδών ανα όργανο,παρουσιάζονται τα μαθήματα ανά τάξη/έτος και η εβδομαδιαία διάρκειά τους

  • δ.ω. = διδακτική ώρα = 45' 1/45
  • ένα σαρανταπεντάλεπτο ανά εβδομάδα
  • 2/30 δύο τριαντάλεπτα ανά εβδομάδα κ.ο.κ.

Οι ετήσιες εξετάσεις πραγματοποιούνται από τις 16 Μαΐου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους στις 30 Ιουνίου.

Η κάλυψη της ύλης της χρονιάς και η επιτυχία στις εξετάσεις δίνουν το δικαίωμα να περάσει ο μαθητής στην επόμενη τάξη. Αν για σοβαρό λόγο δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στις ετήσιες εξετάσεις του Ιουνίου, υποχρεούται ο μαθητής να εμφανισθεί στις συμπληρωματικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις (από την Προκαταρκτική στην Κατωτέρα, από την Κατωτέρα στη Μέση και από τη Μέση στην Α΄Ανωτέρα) πραγματοποιούνται ενώπιον πενταμελούς επιτροπής από τις 16 Μαΐου ως τις 30 Ιουνίου ή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται με τις απολυτήριες εξετάσεις πτυχίου ή διπλώματος, οι οποίες διεξάγονται ενώπιον πενταμελούς επιτροπής από 16 Μαΐου ως 30 Ιουνίου ή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

 

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved