'Αλλες  Σχολές

kratiko odio thessalonikis

Πρόγραμμα Σπουδών

ΜαθήματαΠτυχίοΔίπλωμα
 IIIIIIIVVIIIIII
Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Μουσικής 2x45' 2x45' 2x45' 2x45' 2x45' 2x45' 2x45' 2x45'
Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής     1x45' 1x45' 1x45'      
Σολφέζ     1x45' 1x45' 1x45'      
Τυπικό         1x30'     1x30'
Ιστορία Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής         1x30'     1x30'
Υμνολογία         1x30'     1x30'
Μετρική         1x30'     1x30'
Λειτουργική         1x30'     1x30'
Αρμονία (Υποχρεωτικό)           2x45' 2x45' 2x45'
Πιάνο           1x30' 1x30' 1x30'
Μεταγραφές               1x30'
Πρακτικό Διδασκαλείο               +
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό

Βυζαντινή
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved