Διδάσκουν

 

Ειδικότητες Καθηγητών

Μελοδραματικής,
Υποκριτικής,
Χορού,
Μουσικής,
Ξένων Γλωσσών
(Ιταλικών και Γερμανικών)

Για τις προαναφερθείσες ειδικότητες
το    ΚΩΘ  στελεχώνει   τη   Σχολή
Μελοδραματικής
   με  καλλιτέχνες
με  σημαντική  εμπειρία  και επαγγε-
λματική   γνώση   από   το   χώρο  
της  Όπερας.


Σακέττα Κατερίνα

Διδάσκει Μουσική & Ερμηνεία.

 

Μελοδραματική
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved