Εγχορδα

kratiko odio thessalonikis

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα Προκαταρκτική Κατωτέρα Μέση Ανωτέρα
  Ι ΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ
Ειδικό 2x30' 2x30' 2x30' 2x30' 2x30' 2x30' 2x30' 2x30' 2x45' 2x45' 2x45'
Θεωρία-Σολφέζ I έτος 2X45΄ ΙΙ έτος 2X45΄ ΙΙI έτος 2X45΄                
Σολφέζ       IV έτος 2X45΄ V έτος 2X45΄            
Αρμονία           2X45΄ 2X45΄ 2X45΄      
Μουσική Δωματίου                 1Χ45΄ 1Χ45΄ 1Χ45΄
Ιστορία της Μουσικής           2X45΄ 2X45΄        
Χορωδία           2X45΄ 2X45΄        
Εκ α΄ όψεως ανάγνωση                   1x30' 1x30'
Μορφολογία               2X45΄ 2X45΄    
Πρακτικό Διδασκαλείο                   + +
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό

Πιάνου
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved