Ανώτερα  Θεωρητικά

kratiko odio thessalonikis

Πρόγραμμα Σπουδών

ΣΥΝΘΕΣΗ - 1ο Έτος, Εξάμηνο Α
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Εισαγωγή στη Συνθετική Διαδικασία Ι 2/15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές - ρεύματα του 20ου αιώνα (μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης: Το μουσικό υπόβαθρο της μουσικής του 19ου αιώνα.
Περιγραφή ιστορικών ρευμάτων - τάσεων που αλληλοεπιδρούν με το χώρο της σύνθεσης Ι 2/15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές - ρεύματα του 20ου αιώνα (μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης: Το μουσικό υπόβαθρο της μουσικής του 19ου αιώνα.
Στοιχεία σύνθεσης Ι 2/εβδομάδα Παρουσιάζονται τα αρχικά στοιχεία της σύνθεσης, όπως μοτίβα, φράσεις, περίοδοι. Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Στοιχεία σύνθεσης Ι 2/εβδομάδα Παρουσιάζονται τα αρχικά στοιχεία της σύνθεσης, όπως μοτίβα, φράσεις, περίοδοι. Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος Συνθετικών Ασκήσεων Μαθητών 2,5/15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική και Η/Υ - Η πρώτη προσέγγιση του χώρου των Η/Υ 2/15ήμερο Γίνεται περιγραφή των δυνατοτήτων του Η/Υ, της δομής του, του τρόπου λειτουργίας του και προϊδεάζονται οι μαθητές για τη χρήση του στη συνθετική διαδικασία.
Εργαστήριο 1,5/15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων - προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. ένα συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
ΣΥΝΘΕΣΗ - 1ο Έτος, Εξάμηνο B
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Εισαγωγή στη Συνθετική Διαδικασία ΙI 2/εβδομάδα Συνέχεια της περιγραφής της συνθετικής διαδικασίας. Ανάλυση της δημιουργικής διάθεσης, συνειδητές και ασυνείδητες δομές σύνθεσης, χώροι έμπνευσης, παραδείγματα μεγάλων συνθετών, καθορισμός προσανατολισμών δημιουργίας.
Περιγραφή ιστορικών ρευμάτων - τάσεων που αλληλοεπιδρούν με το χώρο της σύνθεσης ΙI 2/15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές - ρεύματα του 20ου αιώνα (μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης: Πέρα από την τονικότητα: από το 1900 έως τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο.
Στοιχεία σύνθεσης ΙI 2/εβδομάδα Παρουσιάζονται μεγαλύτερες δομές σύνθεσης. Περιγράφονται περιληπτικά παραδοσιακές φόρμες και εντοπίζονται οι νέοι τρόποι προσέγγισής τους. Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος Συνθετικών Ασκήσεων Μαθητών 2,5/εβδομάδα Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική και Η/Υ - Γνωριμία με το Περιβάλλον των Μουσικών Προγραμμάτων 2/15ήμερο Γίνεται περιγραφή των προγραμμάτων μουσικής που διευκολύνουν στη σύνθεση και στη δημιουργία ηλεκτρονικής παρτιτούρας. Πρώτη προσέγγιση των Giga Sampler, Cakewalk, Encore, Finale, Sibelius, MidiScan.
Εργαστήριο 1,5/15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων- προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Κύκλος διαλέξεων 2 διαλέξεις Οι σπουδαστές παρακολουθούν διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές που αναλύουν ειδικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη σύνθεση (π.χ. αναλύσεις έργων συνθετών από τους ίδιους τους συνθέτες, τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της μουσικής, νέες τεχνικές γραφής - οργάνων, κλπ)
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό

Σύνθεση
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved