Πνευστά - Ξύλινα

kratiko odio thessalonikis

Απολυτήριες

Κλαρινέτο - Πτυχιακές Εξετάσεις
1. Μία ή δύο σπουδές.
2. Σονάτα.
3. Πρώτο μέρος κλασικού κοντσέρτου.
4. Μέρος κοντσέρτου της Ανωτέρας.
Κλαρινέτο - Διπλωματικές Εξετάσεις
1. Μία σονάτα ή ένα κλασικό κοντσέρτο.
2. Ένα δύσκολο κοντσέρτο της Ανωτέρας.
3. Σονάτα ή παρτίτα J.S.Bach.
4. Σονάτα ή παρτίτα J.S.Bach.

Κλαρινέτο
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved